Koulutettu hieroja Anniina Ervasti, omakuva ulkona.
Kuva: Anniina Ervasti

Hei! Olen Anniina Ervasti.

Valmistuin koulutetuksi hierojaksi OSAO:sta vuonna 2019. Minulla on myös liikuntaneuvonnan lisäkoulutus (UKK-instituutti, 2020) sekä elintapaohjauksen  lisäkoulutus (2021).

Taustakoulukseltani olen sosionomi (AMK) ja siten sekä sosiaalialan että terveydenhuollon rekisteröity ammattihenkilö. Löydät minut myös Valviran JulkiTerhikki-rekisteristä.

Lue Liikkuvan Yrityskymppi-juttu Kangasalan Sanomista.

Lue myös kirjoittamani juttu 2/2020 Kipupuomista!

 

Hieronta ymmärretään usein melko kapea-alaisena ja passiivisena hoitona, mutta siitä voi luoda monipuolisen hoitopankin. Tämä työ on tutkimusmatka – kutsumukseni on huoltaa ihmistä kokonaisvaltaisesti ja oppia ymmärtämään fysiologian yksilöllisyyttä ja ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä.

Työssäni haluan paitsi toteuttaa fysiologisia hoitoja, myös ohjata asiakasta löytämään liikkumisen ja itsehoidon iloja ja hyötyjä, juuri hänelle soveltuvalla tavalla – keho on koti. Haluan myös edistää hoitotyön kokonaisvaltaisuutta ja saavutettavuutta. Hyvä hoito on aktiivista yhteistyötä, ei asiakkaan käskyttämistä.

Visionani on toteuttaa fysiologisia hoitoja hyvää, tervettä elämänlaatua ylläpitävällä ja edistävällä otteella sekä panostaa potilaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn säilymiseen – asiakaslähtöisesti ja yhdenvertaisesti.

Hieroja opettaa asiakasta jumppakepin käytössä.
Kuva: Tiina Salminen, Kuvaileva

Liikunta ja kehonhuolto ovat minulle pitkäaikainen intohimo – olen harrastanut pitkään mm. karatea ja qigongia, kuntoliikuntaa, kehonpaino- ja liikkuvuusharjoittelua, juoksua, pyöräilyä ja kaikenlaista arkiliikuntaa.

 

YRITYKSEN ARVOT – NÄIN HALUAN TOIMIA HIEROJANA

Lähestyttävyys – olen hierojana myös asiakaspalvelija: hoitotyö on ennen kaikkea kommunikaatiota ja yhteistyötä.

Eettisyys ja yhdenvertaisuus – hierojana kunnioitan ja noudatan hoitotyön etiikkaa.

Tarkoituksenmukaisuus – pyrin toteuttamaan hoidon tarkoituksenmukaisimmalla ja tuloksellisimmalla tavalla.

Kestävyys – käytän hoitotyössä mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita, ja tuotehankinnat tehdään harkiten sekä pitkää käyttöikää ajatellen.

Kehityshenkisyys – sitoudun hoitotyön ammattilaisena kehittämään ja syventämään osaamistani hoitotyötä palvelevin tavoin.