Hieronnan ammattitutkinnon opetussuunnitelman 2019 mukaan hoitotyön asiakkaasta käytetään nimitystä potilas. Hoitotyössä kommunikointi ja potilasturvallisuus ovat tärkeitä perusasioita. Hierojana toimin vastuullisesti ja potilasta kunnioittaen, niin hoitotapojen ja -välineiden kuin potilasturvallisuudenkin osalta. Jokainen potilas on työssäni vakuutettu potilasturvalla.

Koulutettuna hierojana, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä olen velvollinen keräämään potilastietoja työni tueksi ja säilyttämään ja suojaamaan niitä ehdottoman turvallisesti. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja potilastiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja kerätään yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoitotilanteessa saaduista lisätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

Tietoja voidaan tarvittaessa saada myös muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta. Myös sähköpostin tai internetsivujen välityksellä tullutta tietoa voidaan kerätä, jos sillä on hoitosuhteen kannalta merkitystä. Potilastiedot tallennetaan kirjallisesti ja säilytetään lukitussa tilassa. Tietoja ei säilytetä sähköisessä muodossa.

Potilasrekisteri sisältää:

 • potilaan yleis- ja yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, osoite, henkilötunnus, ammatti)

 • hoitoon vaikuttavat terveystiedot (esim. vaivat, oire- ja kipukuvaukset, sairaudet, lääkitys, hoitohistoria, mahdolliset lähetteet)

 • varsinaiset hoitotiedot (esitiedot, tutkimistiedot, hoitotoimenpiteet, hoitosuunnitelma)

Rekisterin pitäjä:

Hieronta ja hyvinvointi Liikkuva Y-3108237-9

Anniina Ervasti

anniina@liikkuva.net

0449102900

Tietojen keräämisen peruste on lakisääteinen velvoite. Käytännössä sillä turvataan hyvän hoito ja toimiva potilassuhde ja tilastointi sekä palveluiden ylläpitäminen. Vain hoidon ja sen kehittämisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja kerätään, eikä tietoja välitetä eteenpäin missään muodossa. Mikäli tietojen käyttöperusteet muuttuvat tai tietoja luovutetaan viranomaisille, asiakas saa siitä tiedon. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen keräämiseen ja potilasturvallisuuteen vaikuttavat mm. seuraavat lait ja asetukset:

 • Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 28.6.1994/559

 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä 28.6.1994/564

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 30.3.2009/298

Lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi.

Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa ja potilaan suostumuksella. Potilasasiakirjatiedot luovutetaan pääsääntöisesti kopioina tai lausuntoina. Potilasasiakirjoihin tehdään merkintä niihin sisältyvien tietojen luovuttamisesta ja luovutuksen peruste. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Potilaalla on oikeus

 • saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot,

 • saada korjatuksi väärät tiedot,

 • saada kopiot potilasasiakirjoista sekä

 • saada tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Jos sinulla on kysyttävää tietojesi käsittelystä, ota minuun yhteyttä! Voit myös itse tutustua tietojen luovutusta koskevaan ohjeistukseen  Sosiaali- ja terveysministeriön tuoreesta julkaisusta.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Useimmat  verkkosivut käyttävät evästeitä. Eväste (cookie) on käytännössä pieni määrä dataa eli tietoa, jonka internetselain tallentaa laitteellesi. Evästeitä voidaan käyttää esimerkiksi käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi, jolloin se säilyy koneellasi määrätyn ajan, tai se poistuu selaimen sulkemisen jälkeen (väliaikainen eväste).

Tällä sivustolla evästeitä käytetään käyttöaktiivisuuden seuraamiseksi ja verkkosivujen käyttöön liittyvien tilastotietojen tallentamiseen. Hyväksymällä kuvaillut yleiset ehdot ja tietosuojakäytännön sekä käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit poistaa evästeet käytöstä verkkoselaimesi turvallisuusasetuksista. Voit myös poistaa aiemmin tallennetut evästeet selaimen asetuksista.