Hyvä hoito kuuluu kaikille.

Yksi tärkeä kiintopiste työssäni on arjen toimintakykyä edistävä hoitotapa. Usein tämä tarkoittaa ikääntyneen tai vammaisen potilaan kohtaamista. Tällaisten potilaiden hoidossa täytyy ottaa huomioon A) monia kehon luonnollisen vanhenemisen ja kommunikaation muuttumisen prosesseja sekä B) eri vammojen ja pitkäaikaissairauksien tuomia fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia.

Ikääntyneen ja vammaisen hieronta vaatii erityishuomioita. Hyvä potilas tai omainen! Huomioi hoitotilanteessa:

  • Jos et ole varma hieronnan sopivuudesta, tarkista itsesi tai omaisesi hoitavalta lääkäriltä, salliiko terveydentila fysiologisten hoitojen toteuttamisen.

  • Tarvittaessa omainen tai henkilökohtainen avustaja voi olla mukana ja apuna hoitotilanteessa, mutta itse hoitosuhde on hoitajan ja potilaan välinen.

  • Liikkumisrajoitteet huomioidaan hoitotilanteessa, ja hoito toteutetaan olosuhteiden mahdollistamalla tavalla.

  • Muistathan, että koronavirusepidemian aikana yli 70-vuotiaat ja jotkin sairaudet ovat riskiryhmää. Noudata harkintaa ja varovaisuutta. Lue lisää riskiryhmistä THL:n sivuilta.

Hieroja hieroo istuvan asiakkaan hartiaa.
Kuva: Tiina Salminen, Kuvaileva.

Ikääntyvän ihmisen suurin terveysriski on liikkumattomuus, sillä vanhenemisen myötä keho tarvitsee entistä enemmän lihasvoimaa ja liikehallintaa säilyäkseen kestävänä iän tuomista muutoksista.

Mahdollisimman hyvä fyysinen ja henkinen toimintakyky edistää elimistön aineenvaihduntaa ja nestekiertoa, hermoston ja nivelten normaalia toimintaa, omatoimisuutta ja mielenterveyttä. Saavutettavan ja helpon kehonhuollon merkitys kasvaa iän ja sairastamisen myötä entisestään.

Vammaisen henkilön kohdalla tulee huomioida mm. kehon lihastasapainon muuttuminen, kun elimistö mukautuu vamman tuomiin muutoksiin (esim. halvaus, kroonistunut rasitusvamma, amputaatio, eriasteiset kudosvauriot ja neurologiset sairaudet jne.).

Vamma tai sairaus voi tapauksesta riippuen mm. tuottaa asentokuormitusta, muutoksia vireystiloissa, mielialoissa ja aistitoiminnoissa, lisätä lihaskireyksiä ja heikentää liikkuvuutta.

Suosin työssäni esteetöntä, matalan kynnyksen työotetta, ja pyrin käytännöllisin keinoin edistämään potilaan vireyttä, mielialaa ja toimintakykyä. Toimintakyky koostuu pienistä mutta tärkeistä onnistumisista, kuten itse onnistuva kävely tai tavaroiden nostaminen. On tärkeää muistaa, että rajoitusten kanssa kehonhuolto vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.

Lähikuva kahden iäkkään ihmisen käsistä.
Kuva: Pixabay

Mikäli vastaanotolle saapuminen on vaikeaa tai mahdotonta, minut on mahdollisuus pyytää kotiin tai hoivayksikköön. Suunnittelen hoidon yksilöllisesti, potilaan terveydentilasta ja taustasta riippuen.

Vaikka monet vammat ja sairaudet voivat olla parantumattomia, hyvä elämä on silti mahdollista. Ikäihminen, vammainen, omainen, avustaja tai edunvalvoja – ota rohkeasti yhteyttä!