Hyvä hieronta on hyvää hoitoa.

Hieronnasta elää monenlaisia käsityksiä ja uskomuksia. Usein ajatus on, että hieronta on rentouttavaa lihasten käsittelyä. Se voi olla sitäkin, mutta hoitotyönä hieronta on paljon muutakin – ennen kaikkea tuki- ja liikuntaelimistön kuormitustilojen korjaamista ja tasapainottamista. Hyvä terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista – hyvä hieronta on hyvää hoitoa, joka huomioi kaikki osa-alueet potilaan elämässä.

Ihmiskeho on ainutlaatuinen viestintäväline, joka elää jatkuvassa muutoksessa. Keho muistaa, oppii, sopeutuu ja myös unohtaa; hermosto ja kudokset kommunikoivat kaiken aikaa. Hyvä hieroja perehtyy jokaiseen potilaaseen yksilönä: opettelee lukemaan kehoa huolellisen tutkimisen ja tarpeen mukaisen hoidon kautta.

Hyvä hieronta ei pelkästään lievitä paikallista kipua tai jumitusta, vaan pyrkii ymmärtämään sen syitä ja taustoja sekä löytämään sopivan hoitotavan. Hyvä hieroja ei hoida vain oireita vaan ottaa huomioon muut taustatekijät. Hyvä hieronta muokkautuu potilaan tarpeisiin. Ennen kaikkea hieronta voi olla väylä kehontuntemuksen vahvistamiseen ja oman terveyden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Hyvä hoito onkin yhdistelmä ammattilaisen tekemää työtä ja potilaan sitoutuneisuutta.

Hierontaa voi kohdentaa ja suunnitella eri tavalla eri ihmisille, esim. urheilijoille tai ikäihmisille, mutta käytännössä fysiologiset vaikutukset ovat pääosin samoja kaikille. Lähtökohta on, että hieronta on hoitotyötä, kuten esimerkiksi fysioterapeutin työ. Suomessa koulutettu hieroja on anatomian, fysiologian ja manuaalisen terapian ammattilainen, ja häntä sitovat hoitotyön lait ja määräykset.

Hyvässä hieronnassa luodaan hoitosuhde, jossa ammattilainen pyrkii luomaan kokonaiskuvan potilaan terveydentilasta ja edistämään sitä tarpeellisin toimin. Joskus hyviin tuloksiin päästään jo muutamalla hoitokerralla, toisinaan tarvitaan pitkäjänteisempää työskentelyä ja täydentäviä hoitomuotoja. Hoidon sisältö on aina yksilöllinen, niin kuin on jokainen potilaskin. Hoitava hieronta on prosessi, joka opettaa sekä hoitaaja että potilasta.

Olen jokaisessa hoitosuhteessa turvallinen hieroja, jonka ammattitaitoon voit luottaa. Palveluntarjoajana ja yrittäjänä minua sitoo yhdenvertaisuuslain noudattaminen eli kaikenmuotoisen syrjinnän ehkäiseminen ja välttäminen. Tämä on hyvän hoitosuhteen edellytys.

Liikkuvan palvelulupaus: Noudatan Suomessa voimassaolevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, iästä, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, terveydentilasta tai sairaudesta; poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta; kansalaisuudesta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, kielestä, perhemuodosta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muuta tekijästä.

Minkäänlainen henkilöön kohdistuva kiusaaminen ei ole sallittua ja kaikkeen syrjintään puututaan aina. Toimin ehdottoman yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti kaikissa asiakassuhteissa. Liikkuvaan olet tervetullut juuri sellaisena kuin olet.